Våga hjälpa - från Terminsprogram Våga

Ett möte om sjukvård. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Våga hjälpa

Börja mötet med en aktiv lek, som Plåsterkull. En del av rummet fungerar som sjukhus. Det kan pekas ut, men också markeras med tejpremsor på golvet. En eller två scouter/ledare väljs ut som ”kullare” och försöker ”skada” de övriga genom att kulla dem. Blir man skadad/kullad måste man hålla handen på det ställe på kroppen där skadan skedde. Vid andra kullningen håller man båda händerna för ”såren” men vid tredje kullningen blir man så sjuk att man faller ihop och måste hjälpas av de övriga till sjukhuset. Väl där räknar man till 10. Då är man frisk igen och kan ge sig ut i rummet för att bli kullad igen.

Dela in scouterna i tre patruller. Tre stationer är förberedda och patrullerna går mellan dessa. Varje station beräknas ta knappt 10 min.

Sårvård

Rita ett sår på en scout som får bli demonstrationsobjekt. Fråga om någon vet vad man ska göra om man fått ett blödande sår. Skriv upp eller kom ihåg barnens förslag och hjälp scouterna genom att berätta vad man ska göra och varför:

  • Sätt den skadade ner

  • Tvätta dina egna händer

  • Pilla/torka bort grus ur såret

  • Tvätta såret, inifrån och ut om det är stort

  • Torka torrt efter tvätten

  • Sätt på ett plåster

  • Trösta kompisen

Låt scouterna en och en utföra varsitt moment på ”den skadade” i takt med att du berättar.

Stabilt sidoläge

Fråga om någon har någon erfarenhet av att ha blivit mycket skadad och svimmat. Berätta att då är det viktigt att hämta hjälp och/eller ringa 112. Men om man måste lämna sin kompis som är mycket skadad ensam för att hämta hjälp är det viktigt att kompisen inte ligger på rygg, Tungan kan åka bak och blockera i halsen så att man inte kan andas, och man kan kräkas vilket leder till samma sak. Låt scouterna känna efter genom att böja sitt eget huvud bakåt maximalt i sittande läge. Poängtera att detta inte kan hända när man är vaken eller bara sover, bara om man är jättesjuk och har svimmat. Öva på regeln ”ingen kompis på rygg”, dvs lämna alltid din kompis på mage och låt alla säga ”ingen kompis på rygg!”. I mån av tid: visa hur man vänder en person från rygg till stabilt sidoläge och låt alla öva två och två. Det viktiga är inte att scouterna vänder kamraterna ”precis rätt” utan att man får öva på att vända från rygg till mage/sida.

Hämta hjälp

Fråga om scouterna vet vilket nummer man ska slå om man måste ringa efter hjälp av t ex ambulans. Skriv upp numret 112 med stora siffror och fäst på en vägg i lokalen.

Fråga om scouterna vet vad man måste kunna svara på när man ringer. Gå igenom punkterna ”var är du”, ”vad har hänt” och ”hur många skadade”. Fråga om någon vet varför det är viktigt att börja med att säga var du är (för om du inte kommer på vad du ska säga mer så kan Larmtjänst i alla fall skicka någon som kan komma och ta reda på vad som hänt). Förklara och skriv upp punkterna Vad, Var och Hur många på samma papper som 112.

Låt scouterna öva på att ringa till varandra två och två med en urkopplad telefon. Den ena hittar på vad som har hänt och den andre ställer rätt frågor. Låt de övriga lyssna på varandra, men instruera de som lyssnar om att de just nu inte ska ”hjälpa till” genom att själva prata.

När alla patruller hunnit med alla tre stationer sätter sig alla tillsammans i lokalen. Ledarna spelar ett rollspel och gör allting fel. Scouterna räcker upp handen och kommer med förslag på hur ledarna ska göra annorlunda och så tas scenen om på rätt vis.

Varför

Scouterna lär sig om kroppen och hur vi gör för att må bra, men framförallt hur man gör om man inte mår bra. Att veta precis vad man ska göra om någon skadat sig är viktigt för att våga hjälpa en scoutkompis.

Material

Röd tuschpenna
Plåster
Vattendunk
Bunke
Flytande tvål
Handduk
Kompresser
Papper och penna
Urkopplad telefon

Åldersgrupp
Tidsåtgång