Spåra rävgrytet - från Terminsprogram Våga

Scouterna ska gå på jakt efter det rävgryt där Tofs bor. Tofs är en symbol för åldergruppen spårarscouter. Visa gärna en bild på honom. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Berätta att scouterna nästa vecka ska få vara med och planera vad vi ska göra under terminen. Tofs skulle ha tagit med sig prylar för planeringen, men han har inte synts till. I stället har han lämnat efter sig tre stationer och ett gäng kartbitar. För att kunna pussla ihop kartan behöver scouterna klara av stationerna.

Planera tre stationer som tar ungefär tio minuter vardera att genomföra, men räkna med ytterligare fem minuter för redovisning och transport till nästa station. Ni får anpassa stationernas innehåll efter era förutsättningar på plats, men här kommer några förslag.

Station 1: Scouterna lär sig att hitta i och kring scoutlokalen. Exempelvis kan ni fota närbilder på vissa delar i omgivningen och scouternas uppgift är att hitta platserna i verkligheten.

Station 2: Scouterna får 40 sugrör och en tejprulle och ska bygga ett så högt torn som möjligt under tio minuter. Tornet får inte tejpas i marken/golvet.

Station 3: Om det medverkar nya scouter på kvällens möte kan ni här öva att ropa avdelningsrop och/eller patrullrop. Ni kan även tillverka enkla namnskyltar.

Efter varje avklarad station redovisar patrullen resultatet för en ledare och patrullen får då en kartbit per station. När alla patruller är klara så samlas alla och pusslar ihop sina kartbitar. Det är alltså ingen tävling utan alla patrullers kartbitar behövs för att förstå var rävgrytet är. Tillsammans med ledarna går scouterna till platsen för rävgrytet, om det är ute eller inne är upp till er fantasi att avgöra. I rävgrytet finns inte Tofs, men

-5-

han har lämnat en kista (se stycket ”Nästa gång”, tidigare i dokumentet). Låt scouterna öppna kistan och i den finns det ca fem anteckningslappar per scout, många pennor samt små klistermärken för att kunna klistra på lapparna.

Dela ut fem anteckningspapper och en penna per scout. Låt de skriva och/eller rita aktiviteter som de vill göra under terminen. Ge dem fem minuter att genomföra uppgiften. Sedan lägger ni ut alla pappersbitar på marken. Om samma aktivitet förekommer på flera lappar läggs de ihop och räknas som en aktivitet.

Ta fram klistermärken och ge varje scout fem märken. Nu får de gå runt och ”rösta” på vilka aktiviteter de allra helst vill göra. De kan välja att sätta ett klistermärke per lapp eller te x sätta flera märken på en och samma lapp för att verkligen visa att den aktiviteten är önskvärd.

Ovanstående förslag är ett enkelt sätt att låta scouterna vara delaktig i planeringen.

Varför

Scouterna träffas för första gången denna termin. Kanske är alla barn nya, eller så är det mest gamla scouter. Genom korta samarbetsövningar tränar scouterna sig i att jobba i patruller. Scouterna får också vara med och planera vad de ska göra under terminen.

Material

Kista

Kartbitar som ska leda till rävgrytet

Material till stationerna:
ca 40 sugrör per patrull
en tejprulle per patrull
en uppsättning närbilder på saker i och omkring er scoutlokal.

Material att tillverka enkla namnbrickor Era rop nedskrivna
ca fem anteckningslappar per scout pennor

Klistermärken

Åldersgrupp
Tidsåtgång
Typ